Fondul de modernizare in Romania

EUROTEHNICA

FONDUL DE MODERNIZARE ÎN ROMÂNIA

Fondul de Modernizare în România lansează un program ambițios destinat susținerii tranziției energetice prin promovarea surselor regenerabile de energie și tehnologiilor de stocare a energiei. Programul-cheie se concentrează pe stimularea investițiilor în noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile, subliniind angajamentul României către o economie verde și sustenabilă.

stema_2015
Sprijin Financiar Substanțial:

Buget total estimat la 550 milioane de euro, asigurând un suport financiar robust pentru proiectele eligibile. Ajutor de stat de 100% din costurile eligibile, cu plafoane maxime pe MW instalat pentru diferite surse de energie.

Diversitatea Tehnologiilor Susținute:

Finanțare disponibilă pentru o gamă largă de tehnologii regenerabile, inclusiv energie eoliană, solară, biomasă, biogaz, geotermală și hidro. Condiții tehnice minime adaptate la specificul fiecărei tehnologii pentru a asigura eficiența și sustenabilitatea investițiilor.

Accesibilitate Pentru Diverse Categorii de Solicitanți:

Eligibilitate extinsă pentru societăți de toate dimensiunile, regiile autonome și întreprinderi nou înființate, promovând participarea largă în sector. Inclusivitate prin acceptarea proiectelor de la entități legal constituite și înregistrate în România.

Încurajarea Dezvoltării Sustenabile:

Contribuție la atingerea obiectivelor naționale și europene de reducere a emisiilor de CO2. Stimularea independenței energetice a României prin diversificarea mixului energetic național.

Flexibilitate în Implementarea Proiectelor:

Permite depunerea de mai multe proiecte de către un singur beneficiar, cu condiția ca acestea să nu constituie un proiect unic de investiții. Sustinerea proiectelor care nu au beneficiat anterior de finanțare din fonduri publice, încurajând astfel noi inițiative și investiții.

Suport Tehnic și Financiar Detaliat:

Ghiduri clare privind eligibilitatea, condițiile tehnice minime și documentația necesară. Asistență în pregătirea și implementarea proiectelor, facilitând accesul la finanțare.

Cheltuieli eligibile FONDUL DE MODERNIZARE ÎN ROMÂNIA

1

Cheltuieli pentru amenajarea terenului și cu amenajări necesare pentru protecția mediului. Costuri asociate cu aducerea terenului la starea inițială după finalizarea lucrărilor.

2

Costuri pentru conexiuni la rețelele de utilități esențiale (electricitate, apă, etc.).

3

Cheltuieli pentru supervizarea și managementul execuției lucrărilor de construcții.

4

Costuri pentru construcții și instalații. Achiziții de utilaje, echipamente (cu și fără montaj) și dotări necesare pentru funcționarea capacităților noi de producție a energiei. Active necorporale legate direct de proiectul de investiții.

5

Cheltuieli aferente lucrărilor de construcții și instalații necesare pentru organizarea de șantier și operațiuni conexe.

6

Costuri care nu se încadrează în categoriile standard de cheltuieli, dar care sunt necesare pentru implementarea proiectului.

7

Cheltuieli pentru realizarea de teste și probe tehnologice necesare validării funcționării echipamentelor și instalațiilor. Costuri pentru pregătirea personalului de exploatare în vederea operării noilor instalații.

Aceste categorii de cheltuieli eligibile subliniază abordarea comprehensivă a programului în ceea ce privește susținerea dezvoltării infrastructurii de energie regenerabilă, acoperind toate aspectele necesare de la pregătirea inițială a terenului până la finalizarea și punerea în funcțiune a proiectelor.

SOLICITĂ CONSULTANȚĂ GRATUITĂ !

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!