Statii de reincarcare cu putere normala

EUROTEHNICA

Programul Electric Up

Programul Electric Up2 este o inițiativă guvernamentală destinată sprijinirii dezvoltării durabile și promovării utilizării energiei regenerabile în sectorul comercial și industrial din România. Acest program vizează încurajarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), precum și a operatorilor din domeniul HORECA, să adopte soluții ecologice și eficiente energetic pentru afacerile lor.

stema_2015
Promovarea Energiei Regenerabile

Stimularea utilizării surselor de energie regenerabilă, în special a energiei solare, prin instalarea sistemelor fotovoltaice, pentru a reduce dependența de sursele tradiționale de energie și a îmbunătăți sustenabilitatea mediului.

Eficiență Energetică

Încurajarea întreprinderilor să îmbunătățească eficiența energetică prin modernizarea echipamentelor și infrastructurilor existente. Scopul este de a reduce costurile operaționale și de a crește competitivitatea pe piață.

Sprijinirea IMM-urilor și a Sectorului HORECA

Oferirea de asistență financiară și tehnică pentru IMM-uri și entități din domeniul HORECA pentru a adopta tehnologii prietenoase cu mediul și a crește gradul de conștientizare privind beneficiile energiei regenerabile.

Dezvoltare Durabilă

Contribuția la atingerea obiectivelor naționale și europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de promovare a dezvoltării durabile.

Creșterea Independenței Energetice

Reducerea dependenței de importurile de energie și creșterea securității energetice a țării prin utilizarea resurselor interne regenerabile.

Inovare și Modernizare

Stimularea inovației în domeniul tehnologiilor ecologice și încurajarea adoptării de noi soluții tehnologice în procesele industriale și comerciale.

Educație și Formare

Oferirea de informații, formare și resurse pentru a ajuta întreprinderile să înțeleagă și să implementeze eficient soluții de energie regenerabilă.

Cheltuieli eligibile Programul Electric Up2

1

cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 200 kWp

2

cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare

3

cheltuilelile cu achiziția pompelor de căldură

4

cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune – maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului

5

cheltuieli de consultanță și management de proiect – maxim 7%

! Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţarea din Program. * La momentul publicării noului ghid pentru sesiunea ElectricUP2 se poate să existe schimbări atât la criteriile de eligibilitate cât și la punctajul specific. Acestea vor fi discutate la momentul publicării.

SOLICITĂ CONSULTANȚĂ GRATUITĂ pentru Programul Electric UP!

Un consultant te va contacta în scurt timp pentru detalii!